Bella Pietra Hotel

Satın Alma Politikası

  • Tüm tedarik süreçlerimizde Sürdürülebilir Tedarik anlayışı ile hareket etmek,
  • Tedarikçilerimizin çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, yasal mevzuatlara uyuyor olmasına dikkat etmek
  • Tedarikçilerimizle karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı anlayışı esas alan, uzun dönemli ilişkiler kurmak,
  • Yerli tedarikçileri tercih ederek, yerel üreticinin gelişmesine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak,
  • Otelimize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun hareket etmek,
  • Atıkları azaltmak adına satın alma süreçlerini dikkat ile yönetmek, verimli ve çevreye duyarlı satın almalar gerçekleştirmek,
  • Kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık ve sarf malzemelerin azaltılması yönünde hedeflere ulaşabilmek,
  • Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu, geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış olanlarını tercih etmektir.

 

 

BELLA PIETRA HOTEL YÖNETİMİ