Bella Pietra Hotel

Sürdürülebilirlik Raporu

Otelimizde 2023 yılında kurduğumuz sürdürülebilir yönetim sistemi ile çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularına odaklanarak daha iyi bir çevre ve gelecek için hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

1. OTEL BİLGİLERİ

Otel ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilir.

 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ İYİLEŞTİRMELERİ

Bu bölümde hedeflere ulaşma durumu, yeni hedefler vb anlatılır. Sürdürülebilirlik uygulamalarından bahsedilir.

 

3. PAYDAŞLARLA İLETİŞİM

Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak paydaşlara sunulan bilgiler anlatılır.

 

4. PERSONEL KATILIMI

Sürdürülebilirlik çalışmalarında personelin katkısı açıklanır.

 

5. MİSAFİR DENEYİMİ

Anket, şikayet vb uygulamaların sonuçlarından bahsedilir.

 

6. HERKES İÇİN ERİŞİM

Engelliler için herhangi bir proje var ise burada bahsedilir.

 

7. YEREL, ÇEVREYE DUYARLI VE VERİMLİ SATIN ALMA

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında satın alma faaliyetlerinden, adil ticaret ve çevreye duyarlı satın almalardan ve satın almaların oranlarından bahsedilir.

 

8. KÜLTÜR VE MİRASIN SUNUMU

Kültür ve mirasın sunulması ile ilgili hangi çalışmaların yapıldığı anlatılır.

 

9. ENERJİ VE SU TASARRUFU

2023 yılı itibariyle azaltma ve tasarruf hedefleri ve bunlara ulaşma durumundan, alınan önlemlerden bahsedilir.

 

10. KATI ATIKLAR

2023 yılı itibariyle azaltma hedefleri ve bunlara ulaşma durumundan, alınan önlemlerden bahsedilir.