Bella Pietra Hotel

Sürdürülebilirlik Politikası

 • Sürdürülebilirliği tesis kültürü haline getirmek ve tüm paydaşların katılım ve katkısını alarak sürdürmek,
 • Faaliyet alanımız ile ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlara uygun hareket etmek,
 • Misafir memnuniyetine öncelik vermek, misafirlerden gelen geri bildirimleri kayıt altına alıp dikkate alarak sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak, uygunsuzlukların tekrarlanmasını önlemek,
 • Çalışanlarımızın hepsine eşit davranmak, eğitim ve gelişimlerini gözetmek,
 • Sürdürülebilirliğin çalışanlarımız için öncelik taşıdığından emin olmak,
 • Doğal ve kültürel mirası korumak, tanıtmak
 • Ürün ve hizmet satın alırken yerel tedarikçilere, adil ticarete öncelik vermek, verimli ve çevreye duyarlı satın alma yapmak,
 • Otelimizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını sağlamak,
 • Kullandığımız tek kullanımlık malzemeler ile sarf malzemelerini azaltmak, mevcut kullanılan malzemelerin geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak
 • Su ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kişi başı tüketimleri düşürmek,
 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde tüm paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,
 • Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

 

 

BELLA PIETRA HOTEL YÖNETİMİ